MAX Skalica

Skalica je starobylé slovenské mestečko. Leží na hranici Slovenska s ÄŒeskou republikou. 

Práve výhodná poloha ovplyvnila históriu tohto mestečka. Z pôvodne poddanského sa stalo slobodné kráľovské mesto. 

Súčasná Skalica je atraktívnou destináciou cestovného ruchu v regióne Záhorie. Je plná historických odkazov, no zároveň je moderná. Má všetky predpoklady rozvíjaÅ¥ sa i v 3. tisícročí. Do Skalice prúdi stále viac investícií, ktoré prinášajú ďalšie a ďalšie pracovné príležitosti.

Celá spádová oblasÅ¥ pokrýva územie s 230 tisíc obyvateľmi. Dopravné napojenie tvoria cesty I., II. a III. triedy.
ZOC MAX vyrástlo na okraji širšieho historického centra. Je to prvé a jediné obchodné centrum v regióne, ktoré prinieslo možnosÅ¥ nakupovaÅ¥ pohodlne na jednom mieste.

ZOC MAX Skalica je moderný nákupný areál so širokými možnosÅ¥ami trávenia voľného času pre všetkých.

  • 8 500 m2 nájomnej plochy
  • 65 obchodných prevádzok a služieb,
  • 4 bankomaty 
  • Multikino CINEMAX s 3 kinosálami
  • 5 kaviarní a reštaurácia, fastfoods
  • priame napojenie na hypermarket Tesco a NAY Elektrodomom
  • 500 parkovacích miest z toho 200 pre MAX