City Arena

Základné objemové parametre investičného zámeru „CITY ARENA“:

 

Štadión 17.500 miest
Šport Hotel **** 120 lôžok
Obchodné priestory 23.000 m2
Administratíva 5.300 m2
Parkovanie 1.100 miest
Multiplex Cinema 5.000 m2

 

Predpokladané investičné náklady 76 mil. €

Predpokladaný dátum zahájenia: marec 2013, predpokladaný dátum dokončenia: december 2014.