Ronava Golf Residences

Viac ako bývanie.


DosÅ¥ bolo strohej kobercovej zástavby, prichádza čas nadštandardných riešení.
Rezidenčný projekt Ronava je projektom bezpečného domova a zdravého životného štýlu. Spolu 161 moderných rodinných domov s vlastnou záhradou vyrastie neďaleko Bratislavy, zároveň len na skok z Trnavy, v katastri obce Cífer, v lokalite ohraničenej chráneným územím a vodnou nádržou.
Ronava je dynamické a životaschopné mestečko s komfortnou vybavenosÅ¥ou. Projekt s citom pre rodinu. Miesto, kde je radosÅ¥ žiÅ¥. Autori koncepcie kládli dôraz na každodenné potreby ľudí, ktorým záleží na tom, ako a kde žijú a vychovávajú svoje deti. Ulice sú dômyselné zelené zóny s bezpečnou spomalenou dopravou, no s vynikajúcou priechodnosÅ¥ou. Lemujú ich cyklistické dráhy a miniparky pre detskú vybavenosÅ¥. Nechýba centrálny park, ihriská, športoviská, wellnes centrum. Dominantným prvkom projektu je golfová rezidencia. Jej súčasÅ¥ou je golfové ihrisko s 18 jamkami navrhnuté renovovanými dizajnérmi z USA, hotel a golfový klub.

Projekt Ronava prináša nadštandardné riešenia pre zdravý život.
 

  • výborná poloha
  • rýchla dopravná dostupnosÅ¥ PRIAMO Z DIALNICE D1
  • 5-izbové domy v modernej funkčnej architektúre
  • 200 až 265 m2 veľkorysej úžitkovej plochy
  • vlastné záhrady
  • množstvo ďalších parkov a zelene
  • bezpečné ulice
  • ihriská a športoviská
  • 18 jamkové golfové ihrisko
  • golfová rezidencia