MAX Zábavno Obchodné Centrá

Nakupovanie. Zábava. Služby. Relax. Kultúra. Oddych.
Developer, akciová spoločnosÅ¥ Euro MAX Slovakia, je na slovenskom trhu líder v oblasti výstavby regionálnych zábavno-obchodných centier (ZOC).
Myšlienka vybudovaÅ¥ sieÅ¥ prosperujúcich nákupno-oddychových zón bola spočiatku možno len odvážnou víziou. Dnes má podobu úspešnej a známej značky MAX.
 

O projekte

V prvej etape výstavby vznikli ZOC MAX v Trnave, Poprade, Trenčíne a Nitre. V druhej etape pribudli ZOC MAX v Dunajskej Strede, Skalici, Žiline a Prešove.

Na Slovensku vzniklo osem exkluzívnych komplexov. Každý je citlivo zakomponovaný do okolitého prostredia v súlade s územným plánom jednotlivých miest, s podporou ich samospráv aj obyvateľov.
Prvé štyri ZOC MAX už našli svojho majiteľa. SpoločnosÅ¥ Euro MAX Slovakia ponúka na predaj prevádzky vybudované v druhej etape výstavby:  

 

MAX Dunajská Streda

max_dunajskastreda.jpg

MAX Skalica

max_skalica.jpg

MAX Žilina

max_zilina.jpg

MAX Prešov

max_presov.jpg

 

Nakupovanie bez stresu.

Množstvo obchodov a bohatý výber.

Celoslovenská sieÅ¥ Zábavno-obchodných centier MAX – to je kvalitný mix nájomcov a pohodlný nákup na ľahko dostupnom mieste! Pestrý výber z tradične obľúbených predajcov či renomovaných svetových značiek zabezpečuje vysokú návštevnosÅ¥ a maximálnu spokojnosÅ¥ zákazníkov s ponukou tovaru i samotným nákupom.

 

 

Zábava pre všetkých.

Vzrušujúce a nezabudnuteľné kino.

Multikino CINEMAX - to je sieÅ¥ najmodernejších kín len na skok z vášho domu!
Použité zvukové systémy patria k technologickej špičke. Rovnako dokonalý obraz na veľkoplošných plátnach. Atmosféru komfortu podčiarkujú upravené klimatizované sály s pohodlným sedením. SamozrejmosÅ¥ou je on-line rezervácia vstupeniek.

 

 

Oddych pri skvelej káve.

Množstvo zákutí na príjemné posedenie.

Reštaurácie, kaviarne a kaviarničky sú neodmysliteľnou súčasÅ¥ou mestského života. V sieti ZOC MAX ich možno nájsÅ¥ doslova na každom kroku. Veľké, plné dynamického života, alebo menšie s komornou atmosférou. Príjemné, pohodové posedenia s priateľmi, známymi alebo rodinou a deÅ¥mi patria k najvzácnejším chvíľam súčasného uponáhľaného života.