Nové informácie

POZVÁNKA

Spoločnosť Euro MAX Slovakia, a.s., si dovoľuje pozvať všetky zúčastnené architektonické ateliéry, ako aj širokú verejnosť na výstavu vyhodnotených súťažných návrhov, ktoré budú vystavené v budove bývalej Devín banky, Františkánske námestie 8, Bratislava.

 

Výstava potrvá od 14. – 28. 7. 2010

Po – Pi: v čase 10.00 – 18.00 hod.
 

 

 

Oznámenie o vyhlásení výsledkov pre verejnú architektonickú súťaž na riešenie

NÁVRH PRESTAVBY OBJEKTOV Č. 8, 9, 10
PRE NOVÉ FUNKČNÉ VYUŽITIE
FRANTIŠKÁNSKE NÁMESTIE, BRATISLAVA


Vyhlasovateľ súťaže, spoločnosť Euro MAX Slovakia, a.s., si dovoľuje oznámiť všetkým účastníkom súťaže, že na základe posúdenia a vyhodnotenia súťažných návrhov podľa základných kritérií, vyplývajúcich zo súťažných podmienok, odborná porota rozhodla a vyhodnotila nasledovné súťažné návrhy,

ocenené:

  • návrh autorského kolektívu Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Ing. arch. Márius Žitňanský, Ing. Martina Tibenská, Ing. Robert Tóth, Ing. Miroslav Pavle, Ing. Miroslav Prešinský, Kapitulská 3, 811 01 Bratislava
  • návrh z ateliéru SPDe s.r.o., Bratislava, architektov Ing. arch. Lichvár, Ing. arch. Lichvárová, Ing. arch. Petráš, Ing. arch. Schleicher, Obchodná 41, 811 06 Bratislava
  • návrh z ateliéru ART STUDIO JOKO, Ing. arch. akad. arch. Jozef Danák, Kozácka 40, 917 02 Trnava


odmenené:

  • návrh z ateliéru Hantabal Architekti s.r.o., Ing. arch. Juraj Hantabal, Ing. arch. Michaela Hantabal, J Ing. arch. Ján Kostrian, Nové záhrady I 3, 821 05 Bratislava
  • návrh z ateliéru Milieu Architects s.r.o., Ing. arch. Boris Schultz, Ing. arch. Richard Baláži, Mgr. art. Martina Boháčová, Ing. Barbora Klubertová, Bc. Katarína Rojková, Námestie 1.mája 14, 811 06 Bratislava
  • návrh z architecture & design at26, s.r.o., Ing. arch. Branislav Loskot, Ing. arch.. JaroslavTakáč, Ing. arch. Peter Kukučka, Ing. arch. Juraj Benko, Ing. arch. Marcel Gacho, Ing. arch. Ján Kamenský, Chemická 1, 831 04 Bratislava
  • návrh z architecture studio Budinsky & Partners s.r.o., Ing. arch. Mário Budinský, Ing. arch. Rastislav Maličký, Ing. Milan Pekár, Haburská 91/10, 821 01 Bratislava
  • návrh z ateliéru VPU DECO Bratislava, a.s., Ing.arch. Ján Lučan, Ing. Tomáš Kozlík, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
  • návrh z ateliéru architektúra, urbanizmus, interiéry Ing. arch. Ľubomír Kružel, Ing. arch. Ján Kovalčík, Ing. arch. Lucia Koreňová, Ing. arch. Michael Rešetár, Ing. arch. Ľubomír Kružel jr., Kempelenova 10, 010 15 Žilina