Doprava

Kolóny. Zápchy. Nervozita. Na niektorých miestach Bratislavy sa začína hovoriÅ¥ o dopravnom kolapse.
Nie však v okolí Multifunkčného centra EUROMAX!

 

Na križovatke Prievozskej a Gagarinovej ulice vznikne moderný mimoúrovňový kruhový objazd. Štvrorprúdová dopravná tepna povedie popod neho. Toto prelomové riešenie zaručí rýchlu, prehľadnú a bezpečnú prepravu za každodennými povinnosÅ¥ami.
Nový kruhový objazd umožní nielen bezproblémový vjazd do Multifunkčného centra EUROMAX, ale konečne prepojí obytnú zónu, ktorá sa rozprestiera po oboch stranách Gagarinovej a Prievozskej ulice.

Výbornú polohu Multifunkčného centra EUROMAX ocení každý, kto sa pohybuje aj mimo hlavného mesta. Z pohodlia garáže na diaľničný obchvat za pät minút - to je výhoda, ktorú nedokáže ponúknuÅ¥ mnoho lokalít.

Autori koncepcie si stanovili jasný cieľ: zabezpečiÅ¥ vysokú priechodnosÅ¥ ciest a vyhnúÅ¥ sa zložitým dopravným situáciám, ktoré sú časté v husto zastavných sídlach. Výsledný efekt prinesie úľavu všetkým.